Eva Dudková

  • Praxe s loveckým výcvikem 20 let

  • Psi předvedeni na těchto zkouškách: Zkoušky vloh, OVVR, Podzimní zkoušky, Zkoušky z vodní práce, Lesní zkoušky, Barvářské zkoušky, Barvářské zkoušky honičů, Všestranné zkoušky

  • Psi předvedeni na těchto Memoriálech a soutěžích: Memoriál Jaroslava Menšíka, Memoriál Jitky Hromadové

  • Specializace na skupinu plemen: Ohaři, slídiči a retrievři